Salaristabel politie 2015 pdf

Beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden 2015. Salaristabel sector politie per 0101 2015 tot en met 01012017 nominale bedragen. Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020 2018 2020. Salaristabel 1 januari 2015 han university of applied. The ec is not responsible for the content of this site. Umcmedewerkers cao universitair medische centra 2018. Salaristabellen voor leraren in het mbo 1 2556 2921 3341 2 2670 3050 3483 3 2786 3177 3626 4 2901 3306 3768.

Salaristabel han flex bv salaristabel tm 64 salaristabel m. Er is dus geen vaste algemene indeling voor salarisschalen, dit verschilt dus per bedrijf en branche. Naast een mooi salaris bieden wij een individueel keuzebudget ikb. In bijzondere gevallen kan het salaris worden vastgesteld op een hoger. Dit houdt in dat als het functiehandboek ingevoerd wordt, dit in elk geval geen negatieve invloed heeft op je salaris, ook al wordt je in een hogere of lagere salarisgroep ingedeeld. Salaris en arbeidsvoorwaarden taxi 2017 2018 cao taxi. Neither the ec nor the project beneficiaries are liable for any use made of the information contained herein or for the content of linked external websites or pages. Een bepaald niveau heeft dan een eigen salarisplafond. Cao en salarisschalen politie voor 2020 ambtenarensalaris.

Dat doe je door het bevorderen, in standhouden en herstellen van gezondheid en het voorkomen van ziekte en beperking of. Politiezone waaslandnoord pz 5904 zonaal veiligheidsplan 2015 2017 1. Brutonetto overzicht schalen van het bbra 1984 per 1 januari 20 schaalnr. Salarisschalen marechaussee 2018 werkenbijdefensie. Onze uitstekende studiefaciliteiten zorgen ervoor dat jij je kunt blijven ontwikkelen. In elke wijksector werd er in 2015 ook een preventieavond georganiseerd. Brutonetto overzicht schalen van het bbra 1984 per 1 januari. Salaristabel 1 januari 2015 functie bruto uurloon tarief functie bruto uurloon tarief werkstudent 7,57 14,31 min 12,59 20,40 werkstudent 8,67 15,98 max 17,57 27,34. Ministeries en hun uitvoeringsdiensten hadden lange tijd hun eigen functiebeschrijvingen.

Interventies op het terrein operationele resultaten. Salarisschalen cao hidha per 1 juli 2015 een structuele stijging met 2,50% verhoging eindejaarsuitkering 0,75% tot in totaal 1,75 % over het jaarsalaris van 2015. Bijlage bij arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector rijk. Berekening vergoeding met salarispeil 0107 2015 pdf, 272 kb.

Salaris en arbeidsvoorwaarden prorail 2019 2020 cao. In 2015 werden er 48 diefstalpreventieadviezen ten huize uitgevoerd. Veel organisaties werken met hun eigen vastgestelde salarisschalen. Onderhandelingsresultaat cao politie 20152017 pdf file icon. Elk departement deelt zijn functies in deze functiegroepen in. Assistentie politie strackestraat autospuit osdorp 2008. Cao politie centraal georganiseerd overleg politie. Daarna vinden er in 2016 en 2017 nog twee salarisverhogingen plaats. Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs. Ingeval van indeling in een hogere schaal wordt, met inachtneming van artikel 11, het salaris van. Schaal bedrag 10 11 12 14 15 16 17 18 12 78 1445 1536 1624 1704 1776 1837 1911 1973 2036 2099 2150 2209 2284 2341 2396 2471 0 2528 1 2571 2616 2668 2 2724. Salaris en arbeidsvoorwaarden politie 2012 2014 cao politie. Salaristabel 2018 cao sw cao sociale werkvoorziening en salaris.

245 1309 779 682 618 575 41 869 1020 710 718 451 760 198 94 1355 384 1227 1104 660 1435 199 408 295 1094 1126 259 581 278 379 655 86 620 648 353 1111 468 219 538 909 751 83